LES VOCALS


Els nostres amics
Alan,
Ester,
Iris, 
Otto, i
Úrsula
et volen ajudar a
aprendre les vocals amb
el vídeo del seu conte.
També tens la página
de jocs i activitats.


Per diferenciar les vocals més trapelles
 t' hem fet el vocalitzador. Trobaràs:

               dues formes de vocal A,
               tres formes de vocal E,
               tres formes de vocal O, i
               dues formes de vocal I.
               memorització.

El triangle vocàlic és una
 representació on s' enten millor.

Per treballar l' accent cal
 posar-hi ganes i talent.


Joc de memòria 
per fer tu mateix


 Diftongs Creixents i Decreixents